A Pedra Alta de Cortegada

mapa ficha

Referencia:

06007301

Nomenclator:

3207803

Coord. UTM:

x: 60995366 y: 466632255

Localización:

Inmoble indeterminado

Concello:

Sarreaus

Parroquia:

CORTEGADA

Lugar:

Cortegada

Tipoloxía:

Indeterminada

Tipo:

Indeterminados

Subtipo:

Indeterminado

Etapa Histórica:

Indeterminada

Estilo Relevante:

Indeterminado
A Pedra Alta de Cortegada

Descrición:

Menhir oblongo de granito de gran groso, de sección irregular e máis largo no terzo superior. Presenta diversas inscricións, estando algunhas delas superpostas, o que evidencia a súa reutilización. Na cara traseira ten inscritas tres cruces e a letra E, mentres que na principal ten unha cruz grega e un epígrafe bastante desgastado e de difícil lectura. Tomás Vega Pato, un dos máximos estudosos da peza, dí que se trata dunha inscrición cristiá, datable no século IX ao XII e que a súa lectura sería a seguinte:
 
"IDNH WIMARA
 E B VR O NI + O N"
 
Interpretación:
I(n) D(omini) N(ostri) (i)H(esu) WIMARA EBURONI
 
 
A existencia e superposición destas inscricións indican unha cristianización e reutilización funcional do menhir. Pouco se sabe da finalidade e situación primitivas, pero todo parece indicar que o seu último destino foi servir de fito divisorio entre os concellos de Xunqueira de Ambía, Vilar de Barrio e Sarreaus, pois foi atopada moi próxima á intersección das liñas do límite destes concellos, preto do antigo camiño que atravesaba a Lagoa unindo Monterrei e Xunqueira de Ambía.  
 
Dende xaneiro de 1987, e gracias ás obras promovidas pola Excma. Deputación Provincial de Ourense, a peza sitúase a escasos 70 metros do lugar do achádego, na marxe esquerda da estrada que une Cortegada e Casasoá. Exhíbese sobre unha plataforma cuadrangular de formigón, nun recinto delimitado por un pequeno cerramento de formigón e lascas de cachotería.

volver a búsqueda